Inkassogodkjenning

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Ingen handling nødvendig
1 - Foreslått
2 - Godkjent
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Inkassogodkjenning Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColLst Navnet på databasefeltet.
Nummer 18835  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.