Innfordrings-ID

En unik ID for fakturaen.

Felter inneholder en GUID-verdi som genereres av Visma Business når behandlingsvalget Send til AutoCollect kjøres. Verdien følger den åpne kundeposten over til innfordringsbyrået.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene GUID Tekst (40)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColId Navnet på databasefeltet.
Nummer 18991  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.