Valutanr

Postens valutanummer.

Valutanummer arves vanligvis fra bilaget. Dersom valutanummer ikke var angitt på bilaget, vil feltet bli oppdatert med feltet Valutanr fra tabellen Bedriftsopplysninger.

Valutanummer arves vanligvis fra bilaget. Dersom valutanummer ikke var angitt på bilaget, vil feltet bli oppdatert med feltet Valutanr fra tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Valutanr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Cur Navnet på databasefeltet.
Nummer 1120  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Valuta Currency
  • Valutanr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.