Valutakorreksjons kurs

Valutakorreksjons kurs ved seneste kjøring av behandlingsvalget Valutakorreksjon.

Feltet blir oppdatert når du kjører behandlingsvalget Oppdaterer valutakorreksjon fra tabellen Valuta korreksjons data. Hvis ingen kursregulering er foretatt viser feltet samme verdi som feltet Valutakurs, som er arvet fra bilaget.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Valutakurs Desimal
SQL-navn CurCExRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 11912  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.