Motref.

Brukes for å matche en faktura mot en betaling eller kreditnota.

Dette feltet bruker du på innbetalingene for å henvise til hvilken faktura du vil matche posten mot. Du kan registrere motreferansen bilagsregistrering eller i tabellen Åpne kundeposter.

Motreferansen kan angis i feltet Motref. på bilagslinjen og vil oppdatere tilsvarende felt i tabellene Kundetransaksjon, Åpen kundepost, Leverandørtransaksjon og Åpen leverandørpost.

Dersom en motreferanse angis på et bilag, vil dette bilaget matche mot en åpen kunde-/leverandørpost med samme verdi i referansefeltet.

Motreferansen kan også angis eller overstyres direkte i tabellene Åpen kundepost eller Åpen leverandørpost, for å ferdigstille raden før kjøring av behandlingsvalget Match referanser.

Feltet Motref. i tabellen Kundetransaksjon og Leverandørtransaksjon vil vise referansen til den åpne posten som transaksjonen ble matchet mot, men bare dersom matchingen ble utført ved å kjøre behandlingsvalget Match post-mot-post.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Tekst (20)
SQL-navn AgRef Navnet på databasefeltet.
Nummer 1131  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.