Klientrenter til dato

Når du bokfører i forbindelse med rutinen Bokfør renteforslag, oppdaterer Visma Business datofeltene Klientrenter fra dato og Klientrenter til dato på transaksjonene. Feltet blir oppdatert med verdien fra feltet Klientrenteforslag til dato. Benyttes i integrasjonen med Visma Lawyer.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ClIntToD Navnet på databasefeltet.
Nummer 11221  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.