Klientrenteforslag fra dato

Når du kjører behandlingsvalget Beregn klientrenter i tabellen Aktør blir dette feltet automatisk oppdatert med verdien som ligger i feltet Klientrenter til dato. Benyttes i integrasjonen med Visma Lawyer.

Hvis Klientrenter til dato er blank, blir feltet oppdatert med bilagsdato. Du kan endre verdien i feltet, og det blir tatt hensyn til endringen når du bokfører klientrenter. Feltet blir slettet når du kjører behandlingsvalget Slett renteforslag i tabellen Aktør.

Merk: Feltet Klientrenteforslagsbeløp endres, når du endrer verdien i feltet Klientrenteforslag fra dato.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn ClSugFrD Navnet på databasefeltet.
Nummer 13079  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.