Klientrenteforslagsbeløp

Når du kjører behandlingsvalget Beregn klientrenter i tabellen Aktør, blir dette feltet automatisk oppdatert med riktig sats fra tabellen Rentesats. Benyttes i integrasjonen med Visma Lawyer.

Det blir tatt hensyn til verdier i feltene Bankkonto og Klientbehandl. Verdien i feltet blir ikke akkumulert, men overskrevet med nye verdier. Feltene Klientrenteforslagsbeløp og Klientrenteforslagsbeløp i valuta blir beregnet med samme rentesats. Når du bokfører blir det tatt hensyn til om det skal bli behandlet i innenlandsbeløp eller i valutabeløp. Du kan endre verdien i feltet, og det blir tatt hensyn til endringen når du bokfører klientrenter. Feltet blir slettet når du kjører behandlingsvalget Slett renteforslag i tabellen Aktør.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn ClSugAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 13083  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.