KID-kode

Kode brukt ved elektronisk overføring av betalinger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene KID-kode Tekst (30)
SQL-navn CID Navnet på databasefeltet.
Nummer 11589  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.