Kontantbeløp i EURO

Kommer fra bilagslinjen eller blir beregnet ut i fra feltet Betalingsbet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Kildekolonne Kontantbeløp i valuta Euro
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 7730  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.