Kontantbeløp i valuta

Kommer fra bilagslinjen eller blir beregnet ut i fra feltet Betalingsbet.

Dersom feltet Kontantbeløp ikke er angitt på bilagslinjen, men en betalingsbetingelse med kontantrabatt har blitt angitt, vil kontantbeløp bli beregnet under oppdateringen og lagret på denne posten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn CshCurAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 4953  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.