Sak brukerstatus

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Endre forfallsdato
2 - Pause innfordring
3 - Opphev pause
9 - Avslutt sak
10 - Godkjenn for innfordring
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Sak brukerstatus Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColUsrSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 18839  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.