AutoPay logg sekv.nr.

Referanse til kolonnen Identifikasjon i tabellen Visma.net AutoPay logg, hvor filen for inngående betalinger er lagret.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ApLSeqNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19612  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.