Ekstratekst

Tilleggsinformasjon angitt for bilaget.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (200)
SQL-navn Txt2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 5813  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.