Regnsk. år/per.

Regnskapsår/-periode uttrykt som ett felt. Kan benyttes av eksterne applikasjoner, f.eks. rapporteringsverktøy, for å unngå og måtte slå sammen de to feltene År og Periode.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene År/per. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AcYrPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 11018  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.