Opplysning 1

Felt for valgfri tilleggsinformasjon.

Dette feltet brukes ikke av eksterne EBF-systemer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Opplysning @ Tekst (40)
SQL-navn Inf Navnet på databasefeltet.
Nummer 13845  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.