Bankpartnernr

Bankpartneren som varselkoden tilhører.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Varsl.kode, Bankpartnernr
SQL-navn BPartNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 13842  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bankpartner BankPartner
  • Bankpartnernr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.