Varsl.kode

Et unikt nummer som identifiserer varselkoden.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Varsl.kode Tekst (5)
Primærnøkkel Ja Varsl.kode, Bankpartnernr
SQL-navn NtfCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 13841  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.