Navnerom

En unik ID for et navnerom som brukes til variabler.

Hvis du har et unikt navnerom, unngår du eventuelle konflikter mellom variabelnavn, som er definert av uavhengige komponenter.

Det kan for eksempel inneholde en GUID (Globally Unique Identifier).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene GUID Tekst (40)
Primærnøkkel Ja Navnerom
SQL-navn NmSp Navnet på databasefeltet.
Nummer 10663  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.