Betalingsdato

Datoen for betalingen.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PayedDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 1994  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.