Debet jour.nr

Debetjournalnummeret og en del av den unike ID-en for den matchende leverandørtransaksjonen.

Feltene Debet jour.nr og Debet rev.nr refererer til en debettransaksjon som har blitt matchet mot en kredittransaksjon med Kredit jour.nr og Kredit rev.nr.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Journalnr. Heltall
Primærnøkkel Ja Kredit jour.nr, Kredit rev.nr, Debet jour.nr, Debet rev.nr
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AgJNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 1421  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Leverandørtransaksjon PaymentTransaction
  • Debet jour.nr
  • Debet rev.nr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.