Volum

Verdien for Volum fra tabellen Plassering.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Volume Navnet på databasefeltet.
Nummer 16167  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.