Ledig volum

Differansen mellom feltene Volum og Brukt volum.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FreeVol Navnet på databasefeltet.
Nummer 16169  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.