Lagernr

Lageret der plasseringen er.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lagernr Heltall
Primærnøkkel Ja Lagernr, Plassering
SQL-navn StcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 16060  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Lager Warehouse
  • Lagernr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.