Fysisk plassering

Der produktet er fysisk plassert, for eksempel hyllenummer og rad.

Når du bruker dette feltet, blir det enklere å finne produktet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Plassering Tekst (18)
SQL-navn PhysLoc Navnet på databasefeltet.
Nummer 11097  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.