Plasseringsbehandling

Innstillinger knyttet til hvordan plasseringen skal behandles.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Under lagertelling
Ved kjøring av behandlingsvalget Overfør til lagertelling fra tabellen Lagersaldo, blir dette krysset satt på plasseringen så lenge denne er under lagertelling.
Merk: Dette gjelder hvis du har valgt Lagertelling basert på plasseringer under feltet Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger.
Sperret
Denne plasseringen kan ikke benyttes.
Ett produkt av gangen
Hvis avkrysset kan ikke et nytt produkt legges på denne plasseringen, så lenge det finnes en saldo på et annet produktnummer.
Merk: Dette krever at Bruk plasseringskontroll og Sjekk plasseringsverdier mot vareplasseringer er valgt under feltet Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger.
Ekstern behandling
Til fri bruk for eksterne programmer.
Antall
Produktets definerte antall vil bli kontrollert når det ferdigmeldes flere varer på denne plasseringen, slik at ikke det maksimale antallet overskrides. Maks antall i base enhet må angis i tabellen Vareplassering.
Vekt
Plasseringens definerte vekt bli kontrollert når det ferdigmeldes flere varer på denne plasseringen, slik at ikke den maksimale vekten overskrides. Den maksimale vekten registreres i feltet Vekt i tabellen Plassering.
Volum
Produktets definerte volumet vil bli kontrollert når det ferdigmeldes flere varer på denne plasseringen, slik at ikke det maksimale volumet overskrides. Det maksimale volumet registreres i feltet Volum i tabellen Plassering.
Sperret for plukking
Hvis avkrysset vil ikke plasseringen være tilgjengelig for reservasjon eller plukking.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Plasseringsbehandling Heltall
SQL-navn LocProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 16061  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.