Plassering

Beskrivelsen av produktplasseringen.

Du kan angi om produktet er plassert på flere steder.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Plassering Tekst (18)
Primærnøkkel Ja Lagernr, Plassering
SQL-navn Loc Navnet på databasefeltet.
Nummer 11096  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.