Lengde

Lengden på plasseringen. Verdien brukes til å beregne Areal og Volum.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn Lgt Navnet på databasefeltet.
Nummer 16063  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.