Høyde

Høyden til plasseringen. Verdien brukes til å beregne Volum.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn Hgt Navnet på databasefeltet.
Nummer 16065  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.