Areal

Området til plasseringen. Verdien beregnes på grunnlag av verdiene i feltet Lengde og feltet Bredde.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn Area Navnet på databasefeltet.
Nummer 16066  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.