Sort.sekv.nr

Rekkefølgen på linjene.

I gruppen Redigering velger du Innsett før (Ctrl+I) eller Innsett etter (Shift+Ctrl+I) for å sette inn rader mellom eksisterende rader. Alle eksisterende etterfølgende linjer vil deretter få et oppdatert nummer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Sort.sekv.nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Srt Navnet på databasefeltet.
Nummer 11517  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.