Avgr.behandl.

Tabellen som avgrensningen gjelder for.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Hovedbokstransaksjon
Leverandørtransaksjon
Kundetransaksjon
Åpne leverandør poster
Åpne kunde poster
Driftsmiddeltransaksjoner
Ansvarsenhetssaldoer
Ansvarsenheter

Ikke

Ikke adgang trans. uten ansvarsenh.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Avgr.behandl. Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn DelimPro Navnet på databasefeltet.
Nummer 11516  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.