Avgr.gr.nr

Et unikt nummer som identifiserer avgrensningen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Avgr.gr.nr, Linjenr
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn DelimG Navnet på databasefeltet.
Nummer 11510  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgrensningsgruppe LimitationGroup
  • Avgr.gr.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.