Ikke

Avgrensningen er invertert. Avgrensningen gjelder nå for alle ansvarsenheter bortsett fra de som er angitt.

Hvis dette feltet ikke er valgt, gjelder avgrensningen for det som er angitt i feltet Ansvarsenhetsklassenr. og i feltene Fra verdi og Til verdi.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 11515  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.