Avgrensning - felt

Liste over alle felt som er tilgjengelige for tabellen Avgrensning.

Merk: Bare administrator kan oppdatere denne tabellen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.