Primærnøkkel

Lenker sammen verdiene for de sammensatte primærnøklene fra den gjeldende tabellen og feltet Tabellnr fra tabellen Jobb. Verdiene lenkes sammen ved hjelp av spesialtegnet |. Resultatet representeres som tekst i dette feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (260)
SQL-navn PK Navnet på databasefeltet.
Nummer 9224  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.