Verdi

Verdien for jobbparameteren.

Alle typer verdier er representert som tekst i dette feltet. Behandlingsvalget Parametre oppretter ikke rader i tabellen Jobbparameter for parametere som ikke er overstyrt (dvs. har standardverdi).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (260)
SQL-navn Value Navnet på databasefeltet.
Nummer 9214  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.