Overordnet linjenr

Feltet henviser til feltet Linjenr for "foreldre"-noden.

Feltet kan bli fylt ut automatisk også når du redigerer tabellen manuelt, ved å bruke et koblet sideelement i oppsettet. Feltet er ikke utfylt for noder og parametere på rotnivå.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn ParentLnNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18179  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Jobbparameter ParentLine
  • Jobbnr
  • Overordnet linjenr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.