Parameternavn

Navnet på jobbparameteren.

Feltet er kun i bruk ved kjøring av Crystal Reports-rapporter (dvs. når verdien er 1 - Crystal Reports i feltet Rapportsystem i tabellen Jobb/Rapportdefinisjon).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Identifikasjon Tekst (40)
SQL-navn ParNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 10982  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.