Nodenr

Feltet henviser til node-nummer definert for behandlingen/rapporten i datamodellen.

En node er en gruppe av parametere og/eller andre noder, og kan forekomme et variabelt antall ganger. Det kan brukes til å lage samlinger og hierarkier av elementer, jfr. XML-elementer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nodenr Heltall
SQL-navn NodeNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18180  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.