Jobbnr

En unik ID for jobbparameteren, sammen med feltet Parameternr.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Jobbnr, Linjenr
SQL-navn JobNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 9212  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Jobb Job
  • Jobbnr
 
Jobbparameter ParentLine
  • Jobbnr
  • Overordnet linjenr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.