Startet kl.

Klokkeslett jobben startet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn StTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 18186  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.