Planlagt kjørekl.

Klokkeslett jobben var planlagt utført, og ikke nødvendigvis klokkeslettet jobben startet utførelse.

Feltet fylles kun ut hvis jobben kjøres via Visma Business Scheduler service, og ikke hvis en bruker manuelt har startet jobben.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SchTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 18354  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.