Planlagt kjøredato

Datoen jobben var planlagt utført, og ikke nødvendigvis datoen jobben startet utførelse.

Feltet fylles kun ut hvis jobben kjøres via Visma Business Scheduler service, og ikke hvis en bruker manuelt har startet jobben.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SchDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 18353  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.