Rader som lyktes

Antall vellykket behandlede rader, fra tabellen som jobben ble utført på.

Hvis en validering skjer på operasjonsnivået (se feltet Feilkode), vises ingen radresultater.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RwSuc Navnet på databasefeltet.
Nummer 18357  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.