Rader som feilet

Antall feilede rader, fra tabellen som jobben ble utført på.

Flere detaljer om hvilke rader som feilet vises i feltet Melding. Feltet viser verdien 0 hvis ingen feil er oppdaget.
Merk: Hvis en validering skjer på operasjonsnivået (se feltet Feilkode), vises ingen radresultater.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RwFai Navnet på databasefeltet.
Nummer 18358  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.