Fremdrift

Feltet inneholder flagg som viser nåværende status på jobben som kjøres.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Forespurt
Verdien som settes når raden opprettes.
2 - Startet
Settes når behandlingsvalget Fullfør begynner å behandle raden.
3 - Sluttet
Settes når behandlingsvalget Fullfør avslutter behandling av raden.
4 - Forespørselen ble kansellert
Settes av behandlingsvalget Avbryt dersom foregående verdi var 1 - Forespurt.
5 - Sluttet å kjøre
Settes av behandlingsvalget Avbryt dersom foregående verdi var 2 - Startet.
6 - Forespørselen kom ikke frem
Settes når foregående verdi var 1 - Forespurt og Visma Business Scheduler service mottar en statuskode som indikerer feil i responsen fra VBS.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Fremdrift Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Prg Navnet på databasefeltet.
Nummer 18206  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.