Melding

Gir mer detaljert informasjon om feilkoden, og også om hvilke rader som feilet.

Feltet forblir tomt (0 i databasen) hvis ingen feil har blitt oppdaget. Et oppslag i kolonnen vil vise hele meldingen i en dialogboks

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Memo Ubegrenset tekst
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Msg Navnet på databasefeltet.
Nummer 18201  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.