Feilkode

Et oppslag i feltet viser en dialogboks med mulige verdier og tilhørende beskrivelse.

Feltet forblir tomt (0 i databasen) hvis ingen feil har blitt oppdaget. Det er bedre å benytte dette feltet for filtrering, enn feltet Melding, siden innholdet er språkuavhengig og antagelig mer konstant over tid.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Jobbraden ble ikke funnet
2 - Vindusnr er ikke oppgitt
3 - Sideelementnr er ikke oppgitt
4 - Vindusoppsettet ble ikke funnet
5 - Oppsettet er for en annen bruker
6 - Oppsettet er for en annen brukergruppe
7 - Oppsettet er for en annen bedrift
8 - Oppsettet er for en annen bedriftsgruppe
9 - Mangler bedriftsnr
10 - Ikke tilgang til bedriften pga. for mange sesjoner
11 - Ikke tilgang til bedriften pga. en annen sesjon med samme brukernavn
12 - Ukjent bedrift
13 - Brukeren har ikke adgang til bedriften
14 - Bedriften er ikke lisensiert
15 - Bedriftsdatabasen ble ikke funnet
16 - Bedriftsdatabasen trenger oppgradering
17 - Oppretting av dokument-objektet i BIG feilet
18 - Sideelementet ble ikke funnet
19 - Sideelementet er ikke av type tabell
20 - Ukjent behandling i tabellen
82 - Fratatt alle brukere
21 - Forbeholdt systemansvarlig
83 - Forbeholdt produsent
22 - Ikke tilgang til nødvendige moduler
23 - Sperret i spesialversjon
24 - Sperret i brukerens adgangsgruppe
25 - Sperret i brukerens adgangsgruppe for bedriften
26 - Ugyldige parametre
27 - Radsett-parameteren kreves
28 - Utførelsen feilet i behandling som ikke er oppgradert til nytt mønster
29 - Ingen behandlingsbidrag
30 - Bestemming av oppførselen til behandlingen feilet
31 - Ikke eksponert til VBS
32 - Ingen rad
33 - En og bare en rad kreves
34 - Brukeren avviste å lagre tidligere redigeringer
35 - Lagring av tidligere redigeringer ble avvist
36 - Klarte ikke å hurtiglagre første rad for redigering
37 - Klarte ikke å hurtiglagre på en gang alle radene for redigering
38 - Starting av behandlingen ble avvist
39 - Innsamling av parametre ble avbrutt
40 - Parametre ble avvist
41 - Konflikt med samtidig oppgave
42 - Initialisering av parametre feilet
43 - Starting av behandlingen feilet
44 - Bestemming av aktuelle rader feilet
45 - Aktuelt radsett er for feil tabell
46 - Forbehandling av rader kunne ikke fullføres
84 - Klarte ikke sette atferd for "Ulagrede redigeringer etter hver rad"
47 - Rader kunne ikke fullføres
48 - Behandlingen ble ikke lagret
49 - Lagring av behandlingen ble avvist
50 - Lagring av behandlingen feilet
51 - Fullføring av behandlingen feilet
52 - Tilbakemelding feilet
53 - Unntak inntraff under utførelse av behandlingsbidrag
54 - Behandlingen av noen rader feilet
55 - Ukjent rapport i tabellen
81 - Utskriftsdestinasjonen er ikke aktuell ved kjøring som tjeneste
56 - Ingen rapportbidrag
57 - Start av rapporten ble avvist
58 - Henting av formular eller utskriftsoppsett feilet
59 - Påkrevd utskriftsoppsett er ikke oppgitt
60 - Utskriftsoppsett er ikke oppgitt, og undertabell til rapporten ble ikke funnet i skjermoppsettet
61 - Utskriftsoppsettet ble ikke funnet
62 - Sideelement-kombinasjonen ble ikke funnet
63 - Undertabell til rapporten ble ikke funnet
64 - Spørring etter filnavn ble avbrutt
65 - Filnavn er ikke oppgitt
66 - Utskriftsdestinasjonen er ikke gyldig for rapporten
67 - Godkjenningsbehandlingen kunne ikke bestemmes
68 - Forutsetninger er ikke oppfylt
69 - Start av rapporten feilet
70 - Radsett-egenskap er ikke angitt
71 - Produksjonen av rapporten feilet
72 - Initialisering av utvidelseshåndtereren for Crystal Reports feilet
73 - Kjøring av Crystal Reports-rapporten feilet
74 - Sending av jobbforespørsel til VBS feilet
75 - Statuskode mottatt fra VBS, på forespørselsnivå, ved sending av jobbforespørsel
76 - Statuskode mottatt fra VBS, på kontekst-nivå, ved sending av jobbforespørsel
77 - Statuskode mottatt fra VBS, på tabellbruksnivå, ved sending av jobbforespørsel
78 - Statuskode mottatt fra VBS, på radutvalgsnivå, når du sender jobbforespørsel
79 - Statuskode mottatt fra VBS, på behandlingsnivå, ved sending av jobbforespørsel
80 - Statuskode mottatt fra VBS, på behandlingsrad-nivå, når du sender jobbforespørsel
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Feilkode Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ErrCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 18191  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.