Varighet

Tidsforbruk for jobben, avrundet til nærmeste sekund (tt:mm:ss).

Feltet viser ingen verdi dersom feltene Sluttet dato og Sluttet kl. ikke har noen verdi. Kolonnen er ikke definert som en memory-kolonne, for at det skal være mulig å sortere og filtrere på den.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Varighet Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Dur Navnet på databasefeltet.
Nummer 18189  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.